безопасност при събаряне на сгради

Най-важните инструкции за безопасност при събаряне на сгради

Безопасността винаги ще бъде най-важният аспект от процесите, свързани с конструиране, реновиране и събаряне на сгради.


Взимането на адекватни мерки за безопасност и снабдяване на работещите по проекта с всичко необходимо за тяхната сигурност е от ключово значение, за да се избегнат инциденти и усложнения от всякакво естество. Въпросните мерки за безопасност не са никак сложни за имплементиране и спазване, но действително биха могли да спасят човешки живот.

Ето някои от задължителните такива, които следва да се спазват по време на етапите по събаряне на сгради.

По отношение на оборудването

Работниците, обвързани с проекта, трябва да разполагат с детайлна информация относно цялостта на извършваната дейност, независимо дали те ще имат пряко участие във всичките й аспекти. Важно е всеки един от работниците добре да разбира какво защитно облекло е необходимо да се носи, както и да знае в детайли как да борави с всички инструменти и машини. 

Последният оглед преди стартиране на събарянето е множо важен

Винаги предприемайте тази стъпка – дори и да сте преминали усърдно през всички стъпки и точки от плана, направете един цялостен и окончателен оглед на сградата още веднъж, преди да започнете да събаряте. Преминете през всички помещения и огледайте дали всички материали, които е трябвало да бъдат отстранени, в действителност са. Такива са всички азбестови, леснозапалимите елементи, както и ценни суровини като дърво и метал, които биха могли да се рециклират.

Работете с доказани професионалисти с богат опит

Що се отная до събарянето на сгради, определено работата с професионален и доказан екип трябва да е задължителен аспект. Само по себе си, това е мярка за безопасност. Доверявайки се на екип, който има дългогодишен опит в строителството и разрушаването на сгради, ще ви осигури така необходимите спокойствие и увереност, че дейността ще бъде извършена както трябва и в срок. Когато стартира същинският процес по събаряне на сгради, трябва налице да са само най-висококвалифицираните работници, които, от своя страна, да бъдат екипирани щателно с маски, ръкавици, цялостно защитно облекло и специални обувки. Остатъчните прах и отломки след срутването на сградата биха могли да се окажат с доста негативно въздействие върху здравето на човека. Ето защо е от съществено значение работниците по проекта да бъдат защитени, за да може да се предотврати опасността от възникване на инциденти.

About the author