Необходими стъпки и операции при откриване на фирма

Необходими стъпки и операции при откриване на фирма

Процедурата по откриване на фирма е максимално улеснена както от законова, така и от финансова гледна точка. Все пак осъзнаваме, че за човек, тепърва впускащ се в подобно начинание, е повече от нормално да изникват множество въпроси. Затова и решихме в днешния текст да предоставим максимално изчерпателна и подробна информация. Надяваме се да намерите съдържанието за полезно и помагащо ви при откриване на фирма.

Бързаме да уточним, че текстът следва да послужи като ориентир и в никакъв случай не замества специализираната консултация.

Откъде да започнем при откриване на фирма и какво следва да знаем?

Процедурата по откриване на фирма е сравнително опростена и не би следвало да срещате сериозни затруднения при осъществяването на процеса.

Всяко откриване на фирма стартира с решението дали бъдещият бизнес да фигурира в Агенцията по вписванията като ЕООД или ООД. Разликата между двата вида дружества с ограничена отговорност възлиза на броя собственици – при ЕООД има един едноличен собственик, докато ООД се характеризира с двама или повече съдружници. С това се изчерпват разликите между двата вида фирми. Оттук следва да отбележим, че при ЕООД основополагащият документ е Учредителният акт, докато при ООД следва да подготвим Дружествен договор. Останалите документи, които следва да подготвите, отговарят на:

  • Протокол-решение на едноличния собственик/Протокол от учредително събрание
  • Образец от подписа на управителя/управителите
  • Декларация по чл. 141, ал. 8 от ТЗ
  • Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР
  • Удостоверение за внесен в банка капитал/Вносна бележка за внесен капитал
  • Квитанция за платена държавна такса

Редно е да се отбележи, че от момента, в който Търговският регистър е достъпен онлайн, пред бъдещите търговци се разкрива и възможността да подадат своите документи електронно. При тези случаи държавната такса възлиза в размер от 55лв. За стандартното подаване на документацията на гише ще дължите 110лв.

Ориентировъчни срокове за откриване на фирма

Другата добра новина, която не е никак без значение, касае относително кратките срокове, които са необходими за откриване на фирма. Изобщо няма да е необходимо да чакате дълго, преди да се наречете горд собственик на личен бизнес.

Ако всичко по документите ви е изрядно, след подаването им към Агенцията по вписванията се очаква процедурата по откриване на фирма да е осъществена в срок от 2-3 работни дни. Именно изрядността на документите улеснява и значително забързва процесът. Ето защо е от особено значение да прибегнете до услугите на консултант и специалист в сферата на откриване на фирма, за да сте сигурни, че с лекота и ефективност ще бъдете преведени през необходимите стъпки. Така за най-кратки срокове ще съумеете да притежавате своя фирма. Освен документите, ще е необходимо и да откриете банкова сметка, която да обслужва бъдещия ви бизнес. Първоначалният капитал би могъл да е на символична стойност, не по-малка от 2лв.

About the author